Çalışma Alanı Entegrasyonu

Çalışanlar için, günün önemli bir bölümünü geçirdikleri isyerinde, sağlıklı bir ortamın yaratılması ve imkanların sunulması, iyileştirilmesi son derece önemlidir.

Amerikada yapılan araştırmalarda, çalışanlarına sağlıklı çalışma ortamı sunan firmalarda , çalışanların kuruma bağlılığının ve iş performanslarının arttığı; rahatsızlıklardan dolayı çalışılamayan gün sayısının azaldığı gözlemlenmiştir.

Egzersiz için sağlanan imkanlar, beslenme kriterleri ve seçenekleri, sunulan eğitim ve gelişim imkanları, birey , birim ve kurum bazında değerlendirilir.

Çalışma Alanı Entegrasyonu süreci 2 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, analiz sürecinde mevcut durum detaylı olarak incelenir. İhtiyaçlar belirlenir.
İkinci aşamada ise, toplanan bilgiler 1 aylık süre zarfında derlenerek, ÇAE raporu oluşturulur. Hazırlanan raporda, yapılabileceklere dair bilgiler, öneriler ve bu önerilerin getirileri değerlendirlir. Rapor sonucundaki paylaşımlar doğrultusunda, Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı ve uygulama süreci başlatılır.

Paylaş